WIE IS EEN BEËDIGD VERTALER

Officiële documenten (diploma’s, geboorteakten, bewijs van goed gedrag en zeden, akten van de burgerlijke stand…)  mogen niet door om het even welke vertaler vertaald worden. Hiervoor moet u terecht bij een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler heeft een eed afgelegd in de Rechtbank van Eerste Aanleg waarbij hij heeft gezworen naar eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te vertalen. Een grondig onderzoek over de kwaliteit en het onberispelijk gedrag van de vertaler gaat hieraan vooraf. Beëdigde vertalers dienen zich aan een deontologische beroepscode te houden.

WAT IS EEN BEËDIGING VAN EEN VERTALING

Met de beëdiging van een vertaling wordt bedoeld dat de beëdigde vertaler onder zijn vertaling een slotformule schrijft waarin hij verklaart dat hij de originele tekst naar eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heeft vertaald. Hieronder plaatst ik mijn handtekening en mijn persoonlijke stempel.

Ik vertaal al uw officiële documenten. Hier hebt u een overzicht van de meest courante documenten.

BURGERLIJKE STAND:

 • Geboorteakte
 • Adoptieakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Overlijdensakte
 • Bewijs van woonst
 • Bewijs van identiteit
 • Bewijs van burgerlijke staat
 • Uittreksel uit het strafregister

 

BEDRIJFSDOCUMENTEN:

 • Uittreksel Staatsblad
 • Uittreksel KBO
 • Oprichtingsakte
 • Jaarverslag
 • Algemene vergadering

 

PERSOONLIJKE DOCUMENTEN

 • Rijbewijs
 • Identiteitskaart
 • Paspoort
 • Medisch attest

 

NOTARIËLE AKTEN

 • Huwelijkscontract
 • Verkoopcontract
 • Erfrechtverklaring
 • Oprichtingsakte
 • Statuten
 • Testament

 

GERECHTELIJKE DOCUMENTEN

 • Vonnis
 • Verzoekschrift
 • Proces-verbaal


ONDERWIJS

 • Diploma’s 

Diplomasupplement puntenlijst