WAT ZIJN MIJN TAKEN ALS EEN BEËDIGD TOLK

De taalwetgeving in Vlaanderen schrijft voor dat in het Nederlandse taalgebied van België het Nederlands de enige taal is die mag gebruikt worden bij contacten met overheidsinstellingen of het gerecht. Bent u het Nederlands niet machtig dan kunt u in Vlaanderen beroep doen op een beëdigd tolk.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van situaties waarbij u een beëdigd tolk nodig heeft en waarin ik ervaring in heb.

 GEMEENTEHUIS

Wenst u een burgerlijk huwelijk te voltrekken in Vlaanderen? Dan moet u het Nederlands machtig zijn om de Schepen van Burgerlijke Stand te begrijpen en te weten wat u tekent. Doe beroep op mijn kantoor voor een zorgeloze dag.

 POLITIE

Wenst u een klacht in te dienen bij de politie maar u bent het Nederlands niet machtig, doe dan beroep op een beëdigd tolk. Word je opgeroepen door de politie voor een verhoor dan hebt u meestal recht op een gratis pro Deo beëdigd tolk. Vraag in dit geval aan de politie om een beroep te doen op WORKING TALKING TASLIDERE, zo bent u zeker dat u goed wordt begrepen door de politie en dat er geen informatie verloren gaat van alles wat u wenst te verklaren.

 RECHTBANK

Dient u een verzoek in bij de rechtbank en je moet verschijnen als eiser en je bent het Nederlands niet machtig, doe dan beroep op een beëdigd tolk van WORKING TALKING TASLIDERE. Wordt u opgeroepen als beschuldigde of getuige, dan hebt u meestal recht om beroep te doen op een gratis pro Deo beëdigd tolk. Vraag in dit geval aan de rechtbank om een beroep te doen op de beëdigde tolken van WORKING TALKING TASLIDERE, zo bent u zeker dat u goed wordt begrepen door de rechter en dat er geen informatie verloren gaat van alles wat u wenst te verklaren.

 ADVOCAAT

Hebt u recht op een pro Deo advocaat en u bent het Nederlands niet machtig. Dan hebt u ook het recht op een pro Deo beëdigde tolk tijdens al uw vertrouwelijke gesprekken tussen u en uw advocaat. Dit kan zijn op het politiebureau, in de rechtbank of in de gevangenis indien van toepassing.